ว่าด้วยนามคลองเจดีย์บูชา

คลองขุดใหม่แขวงเมืองนครไชยศรี ปากคลองอยู่กับท้ายบ้านท่านาปลายคลองจดพระปฐมเจดีย์นั้น บัดนี้พระราชทานนามชื่อว่าคลองเจดีย์บูชา เพราะได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ ๖๐๐ ชั่งเศษ จ้างจีนให้ขุดเป็นคลองขึ้น เพื่อจะให้เป็นทางบูชาพระเจดีย์นั้น มิใช่คลองของผู้อื่นสร้าง เพราะฉะนั้นให้คนทั้งปวงเรียกนามตามพระราชทานนี้เทอญ

คัดจากประกาศวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมีย ยังเป็นนพศก (พ.ศ. ๒๔๐๑)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ