ว่าด้วยศัพท์ ศพ

ใครๆ คือพระภิกษุในสงฆ์หรือนักปราชญ์ และคนใช้หนังสือและข้าราชการผู้จะกราบทูลจงทราบแน่เถิดว่า คำที่เรียกทรากผีว่าศพนั้นถูกต้องแล้ว ให้ใช้เขียนหนังสือและกราบทูลว่า ศพ อยู่นั้นแล ใครอย่าอุตริคิดตามชาววัดคิดล้นไป เขียนบ้างกราบทูลบ้างว่า อสุภ อสภ อาสภ อย่างใดๆ อย่างหนึ่งเลย ถ้าใครขืนว่า อสภ อาสภ ดังนั้น ในหลวงทรงแช่งไว้ ว่าให้ศีรษะคนนั้นล้านเหมือนหลวงตาในวันโกนเป็นนิจนิรันดรไป ถ้าใครเขียนและกราบทูลว่า ศพ ตรงๆ แล้ว ทรงอธิษฐานอวยพรผู้นั้นว่า ถ้าศีรษะล้านให้ผมงอกดก ถ้าไม่ล้านก็อย่าให้ล้านเลย คำว่า ศพ นี้ออกจากคำมคธว่า ฉโว เป็นแท้ไม่ใช่อื่น

คัดจากประกาศปีมะเมีย สัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๐๑)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ