ว่าด้วยนามหลวงบันเทาทุกข์ราษฎร

ชื่อหลวงทุกข์ราษฎรที่เรียกมาแต่ก่อนๆ นั้นหาชอบกลไม่ ฟังดูเป็นที่ประหนึ่งกระทำทุกข์ให้แก่อาณาประชาราษฎรให้ได้ความเดือดร้อน บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามใหม่ ด้วยพระราชหฤทัยจะมิให้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาวิชชารู้ภาษามคธสันสกฤตตริตรองละเอียด ตำหนิติเตียนคนโบราณได้เพราะชื่อนั้นในเบื้องหน้า จึงได้เพิ่มขนานนามว่า หลวงบันเทาทุกข์ราษฎร หรือจะว่าแต่หลวงบันเทาทุกข์เท่านั้นก็พอจะฟังได้

คัดจากประกาศ วันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก (พ.ศ. ๒๓๙๖)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ