ว่าด้วยคลองผดุงกรุงเกษม คลองถนนตรง และถนนเจริญกรุง

คลองตั้งแต่วัดแก้วฟ้าไปถึงวัดเทวราชกุญชรที่ราษฎรเรียกว่าคลองขุดใหม่นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า คลองผดุงกรุงเกษม คลองที่แยกไปจากคลองผดุงกรุงเกษมตรงไปออกที่บางอ้อใต้ปากคลองพระโขนงนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าคลองถนนตรง ทางที่ริมคลองนั้นก็ให้เรียกว่าทางถนนตรง

ทางที่ทำใหม่ตรงวัดพระเชตุพนตรงออกไปนอกกำแพง ข้ามคลองไปริมบ้านแขกเมืองเขมร เลี้ยวไปถึงป้อมปัจจนึก แล้วข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตรงลงไปถึงบางคอแหลมนั้น โปรดเกล้าฯให้เรียกว่า ถนนเจริญกรุง

คัดจากประกาศไม่ปรากฏ วัน เดือน ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ