ว่าด้วยนามเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเมืองปัจจันตคิรีเขตต์

เมืองบางนางรมนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียก เมืองประจวบคีรีขันธ์ กับที่เกาะกงนั้นโปรดเกล้าฯ ให้เรียกเมืองปัจจันตคิรีเขตต์

คัดจากหมายรับสั่ง วันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก (พ.ศ. ๒๓๙๘)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ