ว่าด้วยคำว่า ทรง เขียนเป็น ธรง ไม่ได้

ให้ถามพระราชาคณะทุกองค์หารือดูว่า ทรง เขียนดังนี้นั้นผิดแท้เอาไม่ได้แล้วหรือ คำว่า ทรง นั้นจะให้เขียนดังนี้ ธรง นั้นเห็นว่ามาแต่ ธร. ธาตุแน่เป็นหนึ่งแล้วหรือ ถ้ามาแต่ ธร. ธาตุแล้ว ตัว ง นั้นมาแต่ธาตุอะไรเล่า จะว่าเป็นนฤหิตอาคม ก็ ธร. ธาตุเป็นรุทธาทิคณะหรือ จะได้มีรูปเป็น รุนฺธติ อนึ่งคำชื่อพระจันทรว่า สสิธร แลชื่อคนเหาะได้เก็บนารีผลชมนั้นว่า วิทยาธร นั้น จะให้อ่านว่า สสิซะ วิทยาซะ หรือ ธ กับ ร อ่านว่า ซ มีที่ไหนอีก มีอย่างแห่งใดอีกแต่ ทร นั้นเคยอ่านว่า ซ มาก ทราม ซาม ทราย ซาย อินทรี อ่านว่า อินซี พระอินโทรดม เคยอ่านว่า พระอินโซดม จันทรา จันทรี เคยอ่านว่า จันซา จันซี คำว่า ทรง นี้ ในราชการเคยใช้มากมาแต่โบราณก็ว่า ทรง คำเขมรเขาก็เขียนว่า ทรง ดังนี้ พระราชาคณะผู้รู้บาลีมากจะให้แปลงเสียดังนี้ให้ได้หรือ ธรง ถ้าอย่างนี้จะอ่านว่ากะไร ว่า ธะรง หรือ ถ้าอ่านอย่างนี้ก็จะฟังไม่เข้าใจ ถ้าจะให้เขียนว่า ธรง ก็ตัว ธร ดังนี้ ไม่เคยอ่านว่า ซ เลย

คัดจากชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ไม่ปรากฏ วัน เดือน ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ