ว่าด้วยคำ ภูษามาลา และ วัดพนัญเชิง

ภูษามาลา คำนี้เรียกมาแต่บุรมบุราณ ก็จะกลับเอาต้นเป็นปลาย เรียกว่ามาลาภูษากีดนัก เหมือนจะไปเรียกมหาดไทยว่าไทยมหาด กระลาโหมจะไปเรียกว่าโหมกระลาฟังไม่ได้เลย เพราะอย่างนั้น ให้คงเรียกว่าภูษามาลาตามเดิมเถิด อย่าเรียกว่ามาลาภูษา กลับหน้าเป็นหลังเลยเป็นอันขาด

วัดพนัญเชิงอีกคำหนึ่งว่าวัดพระเจ้าพนัญเชิง ให้คงเรียกอยู่ตามเดิม อย่าอุตริเล่นลิ้นเรียกว่าผนังเชิง เพราะเขาเรียกอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ไหนๆ มา มาแปลงว่าผนังเชิงก็ไม่เห็นเพราะเจาะเป็นยศเป็นเกียรติอะไร สำแดงแต่โง่ของผู้แปลง ไม่รู้ภาษาเดิมว่าเขาตั้งว่าพนัญเชิงด้วยเหตุไร ประการหนึ่งวัดนั้นก็เป็นวัดราษฎรไทยจีนเป็นอันมากเขานับถือว่าศักดิ์สิทธิ ก็ผู้เป็นเจ้าของวัดเดิมที่ตั้งชื่อนั้นไว้จะเป็นผีสางเทวดาสิงสู่อยู่อย่างไรไม่รู้ มาแปลงเรียกขึ้นใหม่ๆ ดูเหมือนผู้แปลงก็จะไม่สู้สบาย ไม่พอที่จะย้ายก็อย่ายกไปเลย ให้คงไว้ตามเดิมเถิด

คัดจากประกาศไม่ปรากฏ วัน เดือน ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ