ว่าด้วยอักษร ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ใช้ตัว ห นำไม่ได้

อักษร ๔ ตัว คือ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ นี้หาควรจะใส่ ห นำแลกากบาทไม่เมื่อถึงคำว่า ฤๅ ที่เขียนอุตริกว่าโบราณว่า หฤๅ บ้าง ฤ๋ๅ บ้าง ก็ให้เขียน แต่ ฤๅ อย่างนี้ อย่าให้เขียน ห นำแลใส่กากบาทเลย ด้วยตัว ห นั้นเฉพาะนำได้แต่อักษรต่ำ เหมือนอย่าง หมู หนี แหวน อย่างนี้ เป็นอักษรต่ำจึงเอาตัว ห นำได้ อักษรต่ำนั้นคือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ มย ร ล ว ฬ ฮ แลกากบาทนั้นใช้ได้แต่อักษรกลางเหมือนอย่าง เก๋ง เป๋า จ๋า อย่างนี้ เป็นอักษรกลางจึงใส่กากบาทได้ อักษรกลางนั้นคือ ก จ พ ฏ ด ต บ ป อ

คัดจากประกาศลงวันพุธเดือน ๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก (พ.ศ. ๒๓๙๖)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ