ว่าด้วยนามเจ้าพระยามุขมนตรี และหลวงมลโยธานุโยค

ว่าด้วยเจ้าพระยาผู้ใหญ่ในกรมมหาดไทยในพระบวรราชวัง ชื่อเจ้าพระยามุขมนตรีไม่มีตัว ภิ นำหน้า อย่าให้เรียกว่าเจ้าพระยาภิมุขมนตรี กับตำแหน่งจางวางกรมทนายเลือกในพระบรมมหาราชวัง ชื่อหลวงมลโยธานุโยค ไม่มีตัว พิ หรือ วิ นำหน้าเหมือนกัน อย่าให้เรียกว่าหลวงพิมลโยธานุโยค หรือ วิมลโยธานุโยค เป็นอันขาด

คัดจากประกาศปีมะเมีย สัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๐๑)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ