ว่าด้วยนามวัดรัชฎาธิฐาน วัดกาญจนสิงหาสน์

วัดเงินวัดทองบางพรหม เป็นที่อันสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ทรงสถาปนาสร้างไว้แต่ก่อน ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จดำรงอยู่ในราชสมบัติ ได้ทรงพระราชอุตสาหะให้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้บริบูรณ์เป็นพระอารามหลวง ด้วยบริจาคพระราชทรัพย์กระทำให้สำเร็จเพื่อจะฉลองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า ซึ่งสวรรคตล่วงไปแล้วนาน แต่ยังไม่ได้ทรงพระราชทานพระนามเป็นบรรดาศักดิ์สมควรแก่พระอารามหลวง บัดนี้ทรงพระราชดำริให้แปลงชื่ออารามเดิมว่าวัดเงินวัดทองนั้นให้เป็นนามภาษามคธ วัดเงินให้เรียกว่าวัดรัชฎาธิฐาน วัดทองให้เรียกวัดกาญจนสิงหาสน์

คัดจากหมายรับสั่งวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีขาลฉอศก (พ.ศ. ๒๓๙๗)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ