นามพระยาอิศรานุภาพ และธัญญาภิบาล พระยาประเสริฐสาตรดำรง

ชื่อพระยาอิศราภาพนั้นแปลออกไม่ได้ความ ถ้าจะแปลว่าความไม่เป็นอิสสระหาถูกต้องไม่ ให้เติมอักษร น เข้าอีกอักษรหนึ่งว่า พระยาอิสสรานุภาพ แปลว่าผู้มีอานุภาพดังพระอิศวร หรือว่าผู้มีอานุภาพแห่งพระอิศวร ดังนี้จึงจะสมควร

อนึ่งชื่อพระธัญญาบริบาลก็ไม่สมควร ด้วยความแปลว่า ผู้ไม่รักษาเข้าเปลือก หาสมต้องตามความประสงค์ไม่ ให้แปลงเสียว่า พระธัญญาภิบาล แปลว่าผู้รักษาข้าวเปลือกโดยยิ่ง

อนึ่งพระยาประเสริฐดำรงนั้นไม่ค่อยจะรู้ ให้เติมคำว่า พระยาประเสริฐสาตรดำรง

คัดจากหมายรับสั่ง เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔ (พ.ศ. ๒๓๙๕)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ