ว่าด้วยนามพระที่นั่งท่าที่ประทับราชวรดิฐ

พระตำหนักที่ประทับริมฝั่งน้ำ ที่เรียกกันว่าพระตำหนักน้ำบ้าง พระตำหนักแพบ้าง บัดนี้พระราชทานชื่อว่า พระที่นั่งชลังคพิมาน ดังนี้จำเพาะแต่หลังสูงริมน้ำหลังเดียว มิใช่ชื่อทั้งหมู่ทั้งจังหวัด หลังสูงอีกองค์หนึ่งมีฝารอบพระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิต หลังใหญ่องค์ข้างเหนือพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย หลังใหญ่องค์ข้างใต้ พระที่นั่งอนงค์ในสราญรมย์ ป้อมริมมุมน้ำข้างเหนือ ชื่อป้อมพรหมอำนวยศิลป ป้อมมุมริมน้ำข้างใต้ ชื่อป้อมอินทรอำนวยศร แลชื่อทั่วจังหวัดนั้น เรียกว่าที่ประทับราชวรดิฐ ท่าน้ำทางเสด็จพระราชดำเนินตรงพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยลงไปนั้น ชื่อท่าที่ประทับราชวรดิฐ

คัดจากประกาศ วันเสาร์ เดือน ๙ ขึ้นค่ำ ๑ ปีมะแม เอกศก (พ.ศ. ๒๔๐๒)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ