ว่าด้วยนามผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์

ชื่อผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นชื่อตั้งตามนามเมืองไปเมื่อแรกตั้งเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานแต่นามเมือง ยังไม่ได้พระราชทานนามผู้สำเร็จราชการเมือง การก็เลยมาควรจะมีชื่อผู้สำเร็จราชการเมืองให้แปลกจากนามเมือง ดังหนึ่งเมืองปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองประทุมธานี แล้วก็ทรงตั้งผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นแล้วพระราชทานนามว่า พระยาพิทักษ์ทวยหาญ เป็นชื่อต่างจากนามเมืองนั้นจึงจะสมควร เพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดฯ พระราชทานนามพระยาผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์นั้นว่า พระยาดำรงราชพลขันธ์ ผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์ ถือศักดินา ๓๐๐๐ โปรดเลื่อนให้หลวงยศโยธีผู้ช่วยเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นหลวงขยันสงครามปลัดเมืองนครเขื่อนขันธ์ ถือศักดินา ๖๐๐ ดำรัสว่าชื่อยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ว่า หลวงภูกามภักดีนั้นไม่ชอบกล เพราะว่าภูกามนั้นเป็นคำที่เชือนมาแต่คำว่าโปคคาม ซึ่งเป็นชื่อเมืองมหานครเดิมเก่าของพะม่าก่อนเมืองอังวะ ไม่ใช่ชื่อเมืองมอญ เพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดให้เปลี่ยนชื่อหลวงยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ ว่าหลวงนิคมคามบริรักษ์ยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ ถือศักดินา ๕๐๐

คัดจากประกาศวันพฤหัสบดี เดือน ยี่ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๐๑)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ