นามพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ และ พุทไธศวรรย์

พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ที่เรียกกันมาแต่ก่อนนั้นหาถูกไม่ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่ง สุทไธศวรรย์ แปลเป็นคำไทยว่า พระที่นั่งไอศวรรย์ โถงไม่มีฝาบัง

อนึ่งพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ในพระบวรราชวังนั้น ถ้าข้าราชการทูลละอองธุลีพระบาทในพระบรมมหาราชวังจะกราบบังคมทูลพระกรุณาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กราบทูลว่า พระที่นั่งพุทไธศวรรย์

คัดจากหมายรับสั่ง วันพุธ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก (พ.ศ. ๒๓๙๖)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ