แปลคำถวายพระพรชัยมงคลของคณะทูตานุทูต

เล่มปลาย หน้า ๑๘๗

ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะทูตานุทูตและกงสุลทั้งหลาย ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยด้วยน้ำใจจริงและด้วยความเคารพ แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ในศุภมงคลวารแห่งพระบรมราชาภิเษก

ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมสันตติวงศ์ ในขณะที่ความเกี่ยวพันในระหว่างรัฐบาลของพระธงค์ และรัฐบาลต่างๆซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับเกียรติยศมาเป็นผู้แทนนั้น กำลังสนิธสนมอย่างยิ่ง และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหวังล่วงน่าด้วยความเชื่อมั่นได้ ในการที่จะบำรุงรักษา และกระทำให้ความสัมพันธ์นี้แน่นหนายิ่งขึ้น

ถึงแม้ในกรุงสยาม ดุจแห่งอื่นๆ ย่อมมีปัญหาใหม่ๆ และยากลำบากที่ต้องประสพก็ดี แต่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความสงสัยเลย เชื่อว่าคงจะแก้ไขให้สำเร็จได้โดยทำนองที่จะเป็นผลดีแก่ความเจรีญและรุ่งเรืองของบ้านเมือง

พวกข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราลบังคมทูลความหวังใจอันแรงกล้า ขอให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทและสมเด็จพระบรมราชินีได้ทรงพระเจริญสุขสำราญูอีกนานปีเพื่อเป็นประมุขทะนุกบำรุงกรุงสยาม ขอเดชะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ