พระราชดำรัสตอบคณะทูตานุทูต

เล่มปลาย หน้า ๑๘๘

 

ท่านราชทูต

คำอวยพรอันเต็มไปด้วยไมตรีจิตต์ซึ่งท่านกล่าวในนามแห่งคณะทูตานุทุตและกงสุลทั้งหลาย ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้านี้จับใจข้าพเจ้าอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าปีติยินดีที่ได้ยินท่านอ้างอิงถึงความเกี่ยวพันอันสนิธสนม ซึ่งมีอยู่ในระหว่างบ้านเมืองเราทั้งสองฝ่าย และข้าพเจ้าอาจยืนยันแก่ท่านได้ว่า ข้าพเจ้าจะพยายามโดยเต็มกำลังที่สามารถจะทำได้ เพื่อที่จะบำรุงรักษาความสัมพันธ์อันสนิธนั้น

ท่านกล่าวถูกแล้วว่า เรามีปัญหายากลำบากบางอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไข แต่เราเชื่อมั่นว่าจะแก้ได้สำเร็จ และข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความเชื่อมั่นของฝ่ายเรานี้ ท่านมีความเห็นร่วมด้วย ข้าพเจ้านิยมชมชื่นในอัธยาศัยไมตรีของท่านอย่างจริงใจ อัธยาศัยไมตรีนี้จะเป็นอุปกรณ์สิ่งเสริมน้ำใจของฝ่ายเราอย่างสำคัญ

ข้าพเจ้าขอบใจท่านด้วยความจริงใจ ในการที่ท่านได้แสดงไมตรีจิตต์แด่สมเด็จพระบรมราชินีและตัวข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าใคร่จะสนองพรของท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านได้ประสพความสุขสำราญ และขอให้ประเทศซึ่งท่านมาเป็นผู้แทนอยู่ด้วยความสามารถณพระราชสำนักนี้จงประสพความเจรีญรุ่งเรืองชั่วกาลนาน เทอญ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ