นึกสมอมยิ้ม

นึก น้องนุชนาดเนื้อ นางนวล
สม สู่สมสุขสวน ส่างเส้า
อม องค์อบอายอวล โอบแอบ อกเอย
ยิ้ม เยาะยียวนเย้า ยั่วแย้มยามยล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ