หนาวอะไร ?

๏ สักรวา น่าหนาวหนาวสุดหนาว น้ำค้างพราวหนาวเย็นทุกเส้นขน
หนาวจนสั่งซึมซาบดังอาบชล หนาวสกลยังไม่เท่าหนาวรึทัย
หนาวสท้านหนาวสท้อนนอนไม่หลับ หนาวนี้จับแล้วแทบโจนทนไม่ไหว
หนาวหย่างนี้ได้สมหมายก็คลายไป หนาวอะไรไม่ต้องบอกแปลออกเอย ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ