ทำลายง่ายกว่าส้าง

โคลงสี่สุภาพ
๏ ทุกประเทสต่างส้าง สะสม
อำนาดครบอบรม รอบไว้
หวังไครไม่ลบคม คงคู่ แข่งเพื่อน
ผิวะพ่ายหมายปราบไห้ หักด้วยกำลัง
๏ ดั่งนี้ชัดชี้แน่ ไนมนุส
ชนชาติฉลาดสุด สรุปอ้าง
เอาไดก็ได้ดุจ แดมุ่ง
ตามวิสัยสืบส้าง สริสดิ์พื้นภพจเริน
๏ คิดเทอนคนถ้ามั่น ธัมมะ
สามัคคีดีละ เหล่านั้น
ก็คือหมู่ผู้จะ จรูงโลก
จเรินเลิสเกิดเกินขั้น ขีดดั้งเดิมมา
๏ สามัคคีขาดแล้ว เลยกลาย
เปนอริต่อกันหมาย มุ่งล้าง
เขาแหละพวกทำลาย โลกแหลก ลงแล
แถลงแง่ง่ายกว่าส้าง สิบร้อยพันประมาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ