บุตามาพบ

บุ พี่เหลือบเนตร์แล้ว หล่อนเหลียว ภักตร์แฮ
ตา ต่อตาสบเสียว สวาสดิ์กลุ้ม
มา ไข้แพทย์อื่นเยียว ยาห่อน หายนา
พบ นุชบุสุดคุ้ม โรคนั้นพลันคลาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ