สำแดงสดุดีสัพท์-ต้อนรับทหานหาน

กาพย์ฉะบัง ๑๖  
นะชานชาลาสถานี กรุงเทพฯ วิถี
กว้างไหย่ไนระยะยาวยล  
๏ สลอนสลับคับคั่งผู้คน คือชุมนุมชน
ชาวไทยทุกวัยเพสถาน  
๏ โอกาสต้นมาสเมสกาล ลำดับนับวาร
หลายวันอันรู้ทั่วราสดร์  
๏ รัถบาลแถลงการน์ประกาส ว่าทหานแห่งชาติ
ผู้พร้อมยอมสละชีพตน  
๏ เหล่าหลายทั้งนายเนื่องพล ปวงได้ไปดล
แดนอินโดจีนจำนง  
๏ ปติบัติกิจรัถรนรงค์ สำเหร็ดเส็ดลง
เรียบแล้วด้วยแกล้วแกร่งหาน  
๏ กลับมาโดยพาหนยาน รถไฟไนวาร
เวลากำหนดขนะถึง  
๏ นรึโคสแซ่โสตเสียงอึง อื้อเอิกเกริกพึง
พอไจ “ไชโย!” ยินขรม  
๏ พร้อมพร้องทำนองเพลงรมย์ เริงรื่นชื่นชม
เชิงปลุกปลอบขวันบรรสาน  
๏ สำแดงสดุดีโดยงาน เปนประวัติการน์
สำคันของชาติเช่นแถลง  
๏ ส่วนแรกซึ่งสริสดิ์ด้วยแรง ร่วมกันขันแข็ง
แห่งเขาผู้เขาเขตต์สนาม  
๏ รบสึกประสบได้ชัยงาม เผยแผ่แพร่ความ
ก่องก้องเกียรติสักดิ์เสิมสูง  
๏ น่าปลื้มดื่มดวงจิตจรูง จเรินเนตรไนฝูง
ประชานระทุกบุคคล  
๏ ไตรรงค์ธงชัยเฉลิมพล สง่าซึ้งพึงยล
ยังหน้ายิ้มแย้มแจ่มไส  
๏ สแดงถึงซึ่งความพูมไจ ของเขาเหล่าไป
ประกอบกรนีย์ดีมา  
๏ อกซ้ายเครื่องหมายประดับประดา สมยสสมา
นั้นรือคือเหรียนรัถบาล  
๏ นามกร “ชัยสมรภูมิ์” ขนาน นั้นได้โดยการ
กะทำหน้าที่วีรชน  
๏ ชอบแล้วแน่วแน่ไนกมล นะหมู่ผู้คน
คอยรับและนับเนื่องถึง  
๏ ทั้งชาติชนไทยไจตรึง ตราจำคำนึง
เปนนิตย์นิรันดรกาล  
๏ ขอความจเรินสุขคุนสาร สิ่งสรรพ์บันดาล
แด่ท่านทหานหานทั่ว-เทอน  

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ