พระราชหัตถเลขา ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๙

สวนดุสิต

วันที่ ๑๐ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๙

พระยาไพศาล

จะบอกความลับอะไรสักอย่างหนึ่ง การศึกษามีท่าทางที่จะได้เงินจากผู้ให้ไม่น้อยแต่ความปรารถนาไม่อยากจะให้ละลายไป ให้เปนทุนอยู่ แลให้ใช้ในการเล่าเรียนที่จะเป็นผลแก่ชาติแท้ ไม่ใช่อย่างแจกคนขอทานให้เกียจคร้านมากขึ้น แลความปรารถนาเฉพาะสงเคราะห์ชาติไทยเป็นธรรมดา นึกอะไรมาให้ดี ๆ จึงจะให้รู้ชัด

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ