๑. ถึงเจ้าพระยายมราช

สวนดุสิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๔๓ศก ๑๒๙

ถึง เจ้าพระยายมราช

ได้รับหนังสือที่ ๔๔/๗๒๔๕ ลงวันที่ ๑๘ เดือนนี้ ว่าเครื่องแต่งตัวพลตระเวนที่ใช้อยู่เวลานี้ โดยเฉพาะหมวกอยู่ข้างหนักแลร้อน ทั้งไปเหมือนกับพลตระเวนแขกในเมืองสิงคโปร์ บัดนี้ได้คิดเครื่องแต่งตัวขึ้นใหม่ทั้งนายแลพลตระเวน คือเครื่องแต่งตัวเต็มยศสำหรับนายพลตระเวน ควรเปลี่ยนใช้ผ้าสักหลาดสีกากีมีแถบกางเกง แลคอบ่าเสื้อสีแดงเลือดหมู มีแถบเงินที่บ่าแลคอเสื้อ ดังเช่นนายตำรวจภูธร แต่เทียบกับลำดับชั้นนายทหารบก ผู้บังคับการกรมกองตระเวนมีลวดลายที่คอแลบ่าเสื้อ เทียบชั้นนายพลเจ้ากรม ปลัดกรมกองตระเวนเทียบชั้นนายพัน สารวัดใหญ่ สารวัดแขวง นายหมวด เทียบชั้นนายร้อย นายยามใหญ่ เทียบชั้นจ่านายสิบ ส่งรูปตัวอย่างฤๅเครื่องแต่งตัวมาหารือนั้นทราบแล้ว

สีที่เรียกว่ากากีนั้นแปลว่ากระไร เข้าใจฤๅไม่ จะแปลให้ฟัง ภาษาเปอร์เซียน กากีว่า แผ่นดิน สีกากีแปลว่า สีแผ่นดิน แผ่นดินเมืองเปอร์เซียนเป็นทะเลทราย สีจึงได้เป็นเช่นนี้ ไทยเราแต่งสีนั้นก็เข้ากับผิวเนื้องามดีอยู่ ใช้ได้.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ