พระราชหัตถเลขานิมัยปัจฉิมลิขิตในรัชกาลที่ ๕

(พระราชหัตถเลขา ๖ ฉบับที่นำมาลงพิมพ์ไว้ต่อไปนี้ เป็นพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชกระแสดำรัสสั่งให้อาลักษณ์เขียนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทรงลงพระบรมนามาภิไธย แต่ไม่ทันจะได้ถวาย ทรงพระประชวรหนัก เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงควรนับได้ว่าเป็นปัจฉิมลิขิตในรัชกาลที่ ๕ - บ.ก.)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ