พระบรมราชาธิบาย เรื่อง แบบกราบบังคมทูลพระกรุณานำแขกเมืองถวายเครื่องราชบรรณาการ แลการทูลเบิกกราบถวายบังคมลา

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย พระราชทานแบบกราบบังคมทูลพระกรุณา นำแขกเมืองถวายเครื่องราชบรรณาการมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ กับได้ทรงพระราชทานคำแนะนำเรื่องการทูลเบิกกราบถวายบังคมลา ตามที่พระยาศรีสหเทพสงสัย เรื่องการทูลเบิกกราบถวายบังคมลาว่าอย่างไร ควรจะมีดอกไม้ธูปเทียน อย่างไรไม่ต้องมี ดังสำเนาต่อไปนี้

  1. ๑. ต่อมาเป็นพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยะศิริ)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ