๓. ถึงเจ้าพระยายมราช

สวนดุสิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๔๓ศก ๑๒๙

ถึง เจ้าพระยายมราช

ได้รับหนังสือมีมายังกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ที่ ๓๙๐/๗๒๔๖ ลงวันที่ ๑๘ เดือนนี้ เรื่องรถรางทับคนตายที่ถนนเจริญกรุง ริมปากตรอกท่าบริษัทเรือเมล์จีนสยาม ตำบลบางรักเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนนี้ นายเล็กคนขับหนี จับตัวยังไม่ได้นั้น ทราบแล้ว เป็นธรรมเนียมถ้ารถทับแล้วหนีรอดทุกคราวเช่นนี้ ไม่ได้ตัวเลยฤๅจึงได้ๆ ใจกันหนัก.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ