๒. ถึงพระยาวงษานุประพัทธ์

สวนดุสิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๔๓ศก ๑๒๙

ถึง พระยาวงษานุประพัทธ์

ได้รับหนังสือที่ ๕๔/๑๐๙๐๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือนนี้ ว่าชายยุคลทิฆัมพรชี้แจงว่า ที่ดินในมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่อุดม ราษฎรทำการเพาะปลูกเรือกสวนไร่นามาก แลตั้งแต่ทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับกรุงอังกฤษแล้ว ชาวอังกฤษได้มาขอถือที่ดินสำหรับทำการเพาะปลูกมากขึ้น เห็นสมควรจะจัดให้มีข้าหลวงเกษตรสำหรับตรวจตราแนะนำวิธีการเพาะปลูกให้มีผลเจริญขึ้นต่อไป ส่วนผู้ที่จะเป็นข้าหลวงเกษตร เห็นว่าหลวงแผ้วพลภักดิ์ข้าหลวงมหาดไทยมณฑลนครศรีธรรมราช มีวุฒิสามารถจะรับราชการในตำแหน่งนี้ได้ ขออนุญาตตั้งหลวงแผ้วพลภักดิ์เป็นข้าหลวงเกษตร เป็นข้าหลวงออกโฉนดแลเป็นกรมการตำแหน่งนา ในมณฑลนครศรีธรรมราช ในชั้นต้นจะให้เงินเดือนๆ ละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต่พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นต้นไปนั้นได้ทราบแล้ว อนุญาตให้ตั้ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ