๓๑๑ ประกาศให้เรียกคลองผดุงกรุงเกษมแลถนนเจริญกรุง

คลองแต่วัดแก้วฟ้า ไปถึงวัดเทวราชกุญชร ที่ราษฎรเรียกว่าคลองขุดใหม่นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า คลองผดุงกรุงเกษม คลองที่แยกไปจากคลองผดุงกรุงเกษมตรงไปออกที่บางอ้อ ใต้ปากคลองพระโขนงนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าคลองถนนตรง ทางที่ริมคลองนั้น ก็ให้เรียกว่าทางถนน

ตรงทางที่ทำใหม่ตรงวัดพระเชตุพน ตรงออกไปนอกกำแพง ข้ามคลองไปริมบ้านแขกเมืองเขมร เลี้ยวไปถึงป้อมปัจนึก แล้วข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตรงลงไปถึงบางคอแหลมนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าถนนเจริญกรุง ห้ามอย่าให้เรียกอย่างอื่นต่อไป จดหมายประกาศให้ราษฎรรู้จงทั่ว

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ