๒๙๘ ประกาศเรื่องพระราชาคณะ ถานา เปรียญ สึกมากเกินไป จะต้องเข้าเดือนทำการพิมพ์

(ณวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลฉศก พ.ศ. ๒๓๙๗)

ณวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลฉศก พระบาทสมเด็จพระบรมนารถบรมบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสสั่ง กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ ให้มีหมายประกาศไปแก่พระราชาคณะเปรียญทั้งปวงให้รู้ ว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระราชาคณะเปรียญสึกน้อยไม่มากนัก ในเดี๋ยวนี้พระราชาคณะเปรียญสึกมาก มีบาญชีได้ถึง ๖๐ เศษ แปลกกว่าแต่ก่อน ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าพระราชาคณะเปรียญสึกออกจะโปรดฯ ให้เปนไพร่หลวงโรงพิมพ์ แล้วจะได้จำไว้กว่าจะได้นายประกัน เมื่อได้นายประกันแล้ว จะให้เข้าเดือนทำการพิมพ์ ถ้าไปเดินกับข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยตำแหน่งใดๆ ให้มากราบทูลขอ ก็มิได้พระราชทานเลย แล้วจะลงพระราชอาญาแก่ผู้ที่ไปเดิน ๕๐ ที ขอพระราชาคณะเปรียญทั้งปวง จงได้รู้ดังคำประกาศนี้ทั่วทุกๆ องค์ตามรับสั่ง

หมายประกาศมาณวันศุกร เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ำปีขาลฉศก.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ