พระราชสาส์นไปเมืองจีน ปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๑๑๕๗

พระราชสาส์นไปเมืองจีน

ครั้งรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๑๑๕๗ พ.ศ. ๒๓๓๘

----------------------------

พระราชสาส์นสุพรรณบัฏ

๗ บรรทัด

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ปราบดาภิเษกตามบุราณราชประเพณีสืบมา มีพระราชรำพึงคิดถึงทางพระราชไมตรี สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิง ซึ่งมีมาแต่ในกาลก่อน จึงแต่งให้

พระยาสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพจนาพิจิตร ท่องสื่อใหญ่ ขุนพิพิธวาจา ปั้นสื่อ จำทูลพระสุพรรณบัฏ สุวรรณพระราชสาส์น เชิญเครื่องมงคลราชบรรณาการ พระราชสาส์นคำหับอักษรจีนออกมาจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ตามขนบบุราณราชประเพณี สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าสืบมา ฯ.

----------------------------

แผ่นพระสุพรรณบัฏ ยาว ๑๑ นิ้วกึ่ง กว้าง ๗ นิ้ว

หนัก ๑ ตำลึง ๑ บาท เนื้อ ๔ น้ำ

----------------------------

พระราชสาส์นคำหับ

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ปราบดาภิเษก ตามบุรพราชประเพณีสืบมาแต่ก่อน คิดถึงทางพระราชไมตรีสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ซึ่งมีมาแต่กาลก่อน จึงแต่งให้

พระยาสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพจนาพิจิตร ท่องสื่อใหญ่ ขุนพิพิธวาจา ปันสื่อ จำทูลพระสุพรรณบัฏ สุวรรณพระราชสาส์น เชิญเครื่องมงคลราชบรรณาการ

ช้างพลาย ๑ ช้างพัง ๑ รวม ๒ ช้าง

กฤษณาทอดน้ำจม ข้างหน้าหนัก ๒ ชั่ง ข้างในหนัก ๑ ชั่ง รวมหนัก ๓ ชั่ง

หางนกยูง ข้างหน้า ๑๐ ข้างใน ๕ รวม ๑๕ หาง

ปีกนกข้างหน้า ๖๐๐ ข้างใน ๓๐๐ รวม ๙๐๐ ปีก

การบูร ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ผลกะเบา ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

แก่นไม้มะเกลือ ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

นอระมาด ข้างหน้า ๖ ข้างใน ๓ รวม ๙ ยอด

จันทนชมด ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ผลกะวาน ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

ดีปลี ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ผ้าโมรีแดงปักกว้าง ข้างหน้า ๑๐ ข้างใน ๕ รวม ๑๕ ตรา

อำพัน ข้างหน้าหนัก ๑ ชั่ง ข้างในหนัก ๘ ตำลึง รวมหนัก ๑ ชั่ง ๘ ตำลึง

พิมเสนเอก ข้างหน้าหนัก ๑ ชั่ง ข้างในหนัก ๘ ตำลึง รวมหนัก ๑ ชั่ง ๘ ตำลึง พิมเสนโท ข้างหน้าหนัก ๒ ชั่ง ข้างในหนัก ๑ ชั่ง รวมหนัก ๓ ชั่ง รวมหนักทั้งสิ้น หนัก ๔ ชั่ง ๘ ตำลึง

งาช้าง ๑๘ กิ่ง ข้างหน้า ๔ ลำหาบ หนัก ๓ หาบ ข้างใน ๔ ลำหาบ หนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

กากเพชรจันทบูรณ์ ข้างหน้าหนัก ๗ ตำลึง ข้างในหนัก ๓ ตำลึง รวมหนัก ๑๐ ตำลึง

เปลือกสีเสียดข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

เปลือกกานพลู เอาเปลือกสมุนแวงแทน ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

รง ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

ชันปึก ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ฝาง ข้างหน้าหนัก ๓๐ หาบ ข้างในหนัก ๑๕ หาบ รวมหนัก ๔๕ หาบ

พรมอิลูด ยาว ๕ ศอก กว้าง ๓ ศอก ข้างหน้า ๒ ผืน ข้างใน ๑ ผืน รวม ๓ ผืน

กรักชี ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

ออกมาจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ตามขนบบุรพราชประเพณี สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าสืบมาแต่ก่อน ถ้าและราชทูต อุปทูต ตรีทูต ข้าหลวงมีชื่อถึงแล้ว ขอได้ให้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ สำเร็จแล้วอย่าให้ขาดทางพระราชไมตรีให้ได้กลับเข้าไปสะดวก ฯ

พระราชสาส์นมา ณ วันศุกร์ เดือน ๖ แรม ๑๒ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๕๗ ปีเถาะ สัปตศก ฯ.

----------------------------

 

  1. ๑. คัดจากสมุดไทยดำเขียนเส้นหรดาน หมายเลข ๑/๗ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เมื่อ ๗ ก.ค. ๘๒

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ