ประวัติ หม่อมราชวงศ์หญิงเจียน ฉัตรกุล

คุณแม่เป็นธิดาที่ ๕ หม่อมเจ้าชายกลาง โอรสกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พระองค์เจ้าฉัตร พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๑) เกิดวันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗

ท่านเจ้าครอกหญิงมลิวัลย์ ผู้เป็นท่านอาว์เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคุณแม่จนเติบใหญ่มีอายุได้ ๑๕ ปี ท่านเจ้าครอกหญิงมลิวัลย์ได้นำเข้าถวายตัวต่อสมเด็จพระตำหนักสมเด็จพระปิยะมาโปรดให้รับราชการอยู่ในคณะพระพี่เลี้ยงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ รับราชการจนสมเด็จพระบรมสวรรคต แล้วสมเด็จพระพันปีได้มายืมตัวไปจากพระตำหนัก ไปรับเสด็จสมเด็จพระบรมฯเจ้าฟ้าวชิราวุธสมัยที่เสด็จไปประทับอยู่ที่เกาะสีชัง พอเสด็จกลับมาพระนครสมเด็จพระพันวษาก็ทรงโปรดให้เรียกกลับมาเป็นพระพี่เลี้ยงทูลกระหม่อมฟ้าน้อยกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิฯ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย รับราชการอยู่จนทูลกระหม่อมฟ้าน้อยทิวงคต จากนั้นก็รับราชการอยู่ในพระองค์สมเด็จพระพันวษาตลอดมา จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ในวังสระปทุมถูกระเบิด ด้วยความเป็นห่วงคุณแม่จึงได้ไปรับออกมาหลบภัยอยู่ ณ บ้านตำบลบางบอนจนสงครามเลิก ต่อมาด้วยความคิดเห็นว่าคุณแม่อายุมากแล้ว ควรจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลาน จึงได้หน่วงเหนี่ยวท่านไว้ มิให้กลับไปวังสระปทุมซึ่งเป็นที่อยู่อย่างพอใจอีก ขณะนั้นอายุของท่านได้ ๘๐ ปี จึงได้ขอร้องให้ท่านอยู่กับลูกหลานตลอดไป ท่านก็ได้อยู่กับลูกหลานตลอดมาจนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๓๕ นาที ท่านก็ได้สิ้นลมในอาการสงบเหมือนหลับไปต่อหน้าลูกซึ่งนั่งอยู่ ณ ที่นั้น คือ ที่บ้านเลขที่ ๖๓ ถนนลาดหญ้า คลองสาน ธนบุรี เป็นที่สุดแห่งชีวิตของท่านในภพนี้เพียงเท่านี้ สิริอายุได้ ๙๘ ปี ๓ เดือน ๖ วัน.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ