พระราชสาส์นเมืองจีน ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช ๑๑๔๘

พระราชสาส์นเมืองจีน

ครั้งรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช ๑๑๔๘ พ.ศ. ๒๓๒๙

พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงจีนตอบ (ความตอนต้นขาด) ...................................

เสด็จขึ้นผ่านพิภพใหม่ ให้จัดแจงทำนุบำรุงสถานบ้านเมืองขึ้นได้ แต่ทว่าถึงกระนั้น กรุงพระมหานครศรีอยุธยาก็ยังกันดารเบาบางร่วงโรยอยู่นัก แล้วก็เป็นระยะท่าทางทะเลไกล สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่ ยังทรงพระอุตสาหะขวนขวาย จัดแจงแต่ง ราชทูต อุปทูต ตรีทูต และเครื่องราชบรรณาการออกมาจิ้มก้องขอหองด้วยตามพระราชประเพณีแต่กาลก่อนนั้น เห็นว่ากรุงพระมหานครศรีอยุธยายังมีความรักใคร่ในทางพระราชไมตรีและไมตรีกรุงปักกิ่งอยู่ ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่มีความยินดีนัก

บัดนี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ หองให้สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่ คงเป็นสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า ครองพิภพแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาสียไป และให้ตราโลโตสำหรับปิดพระราชสาส์นคำหับเข้ามาด้วยดวงหนึ่ง และให้สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่ครอบครองเสนาบดีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้พร้อมมูลอยู่เย็นเป็นสุขโดยราชประเพณีสมเด็จพระมหากษัตราธิราชสืบมาแต่ก่อน อย่าให้สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ทรงพระวิตกเลย

พระราชสาส์นมา ณ วันเดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก

พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงจีนตอบรับบรรรณาการ ในพระราชสาส์นสม ฯ ตอบจิ้มก้องนั้นว่า

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ มาถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่

ด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่ แต่งให้ พระยาสวัสดิสุนทร ราชทูต พระบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต จำทูลพระราชสาส์นเครื่องราชบรรณาการออกมาจิ้มก้อง จำเริญทางพระราชไมตรีและไมตรีตามบุราณราชประเพณีสมเด็จพระมหากษัตริย์สืบมาแต่กาลก่อนนั้น ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่มีความยินดีนัก ได้ให้รับสิ่งของเครื่องราชบรรณาการไว้ แล้วให้จัดแพรตอบแทน คือ

ข้างหน้า  
แพรต้วน สีต่างกัน ๑๘ ไม้
แพรกิมตอนลาย ๘ ไม้
แพรแสบาง สีต่างกัน ๑๒ ไม้
แพรโล่ขาว ๑๘ ไม้
แพรโล่หนา สีต่างกัน ๘ ไม้
แพรกิมแสมังกรใหญ่ ๘ ไม้
แพรกิมต้วนมังกรใหญ่ ๖ ไม้
แพรกิมต้วนยกทองเส้น ๒ ไม้
รวมข้างหน้า ๘๐ ไม้
ข้างใน  
แพรต้วน สีต่างกัน ๖ ไม้
แพรแสบาง สีต่างกัน ๖ ไม้
แพรโล่ขาว ๖ ไม้
แพรโล่หนา สีต่างกัน ๔ ไม้
แพรกิมแสมังกรใหญ่ ๔ ไม้
แพรกิมต้วนกระบวนทอนแขน ๔ ไม้
รวมข้างใน ๓๐ ไม้
รวมทั้งข้างหน้าข้างใน ๑๑๐ ไม้

และสิ่งของทั้งนี้ได้ส่งให้ ราชทูต อุปทูต ตรีทูต คุมเข้ามาด้วยแล้ว พระราชสาส์นมา ณ วันเดือน ๓ แรม ๕ ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก ฯ.

----------------------------

ต้นพระราชสาส์นอักษรจีน ๒ ฉบับ ได้ส่งให้ นายเทียรคราช นายบุญคง อาลักษณ์ รักษาไว้ ณ หออาลักษณ์แล้ว.

 

  1. ๑. คัดจากสมุดไทยดำเขียนเส้นดินสอขาว ไม่มีหมายเลข กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งมาให้กรมศิลปากร เมื่อ ๗ ก.ค. ๘๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ