พระราชสาส์นเมืองจีน ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช ๑๑๕๙

พระราชสาส์นเมืองจีน

มีมาในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช ๑๑๕๙ พ.ศ. ๒๓๔๐

เห็นจะตอบพระราชสาส์น

ที่ไทยมีไปครั้งปีมะโรง ฉศก จุลศักราช ๑๑๔๖ พ.ศ. ๒๓๒๗

----------------------------

พระราชสาส์นเจ้ากรุงจีนเกียเค่ง

วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็ง นพศก พระยาพิพัฒโกษา พระยาทิพโกษา พระรักษาสมบัติ พระโชดึก หลวงท่องสื่อ ขุนสุนทร อาลักษณ์ นั่งพร้อมกัน ขุนทองสือ จีนกวาง ล่าม แปลพระราชสาส์นออกเป็นคำไทย

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าเกียเค่ง มาถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่

ด้วยมีรับสั่งสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ว่าซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่ มีพระราชสาส์นให้ราชทูต อุปทูต ตรีทูต คุมสิ่งของเครื่องราชบรรณาการออกมาจิ้มก้องนั้น ให้พระเจ้าเกียเค่งรับพระราชสาส์นเครื่องราชบรรณาการกรุงพระมหานครศรีอยุธยา และให้รับพระราชสาส์นเครื่องราชบรรณาการกรุง ฯ ทั้งปวงไว้

และซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่งพระราชสาส์น เครื่องราชบรรณาการมาจิ้มก้องสองแห่งนั้น กรุงพระมหานครกรุงปักกิ่งระยะท่าทางไกลกันกันดารนัก แล้วก็เป็นเมืองใหญ่ ซึ่งมีน้ำพระทัยอุตสาหะแต่งเครื่องราชบรรณาการสองแห่งออกมาจิ้มก้อง เห็นว่ารักใคร่พระเจ้าเกียเค่งยิ่งกว่ากรุงทั้งปวงนั้น ขอบพระทัยสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายิ่งนัก ครั้นจะมิรับไว้ก็เห็นว่ามาด้วยอุตสาหะรักใคร่จึงรับไว้ และ ณ มรสุมปีมะเมีย สัมฤทธิศกนี้ จะแต่งเครื่องราชบรรณาการออกมาจิ้มก้องนั้น ให้มาแต่แห่งเดียวตามราชประเพณีแต่ก่อนเถิด และซึ่งราชทูต อุปทูต ตรีทูต ออกมาจิ้มก้องทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ รับเลี้ยงดูเหมือนข้าราชการกรุงปักกิ่ง และได้ให้เจ้าพนักงานจัดแพร

ข้างหน้า

แพรกิมต้วน ๘ ม้วน
แพรขิมกิมแส ๘ ม้วน
แพรโล่ต้วน ๘ ม้วน
แพรแส ๑๒ ม้วน
แพรก่งต้วน ๑๘ ม้วน
แพรโล่ลาย ๑๘ ม้วน
แพรกิมต้วน ๘ ม้วน
รวมแพรข้างหน้า ๘๐ ม้วน

ข้างใน

แพรกะบวนจีน ๔ ม้วน
แพรแสกะบวนจีน ๔ ม้วน
แพรโล่กะบวนจีน ๔ ม้วน
แพรกงต้วนสีต่างกัน ๖ ม้วน
แพรแสสีต่างกัน ๖ ม้วน
แพรโล่ลาย ๖ ม้วน
รวมแพรข้างใน ๓๐ ม้วน
รวมทั้งข้างหน้าข้างใน ๑๑๐ ม้วน

ตอบมาตามธรรมเนียม และให้จัดของถวายมานอกอย่าง คือ

แพรต้วน ๓ ม้วน
แพรสีติม ๓ ม้วน
แพรขิมติง ๒ ม้วน
แพรหุยติง ๒ ม้วน
เเพรกิมติง ๒ ม้วน
แพรเสนติง ๒ ม้วน
รวมแพร ๑๔ ม้วน
หยกยุยี้
กะถางถ้วยใส่ดอกไม้
รวม ๓ สิ่ง

พระราชสาส์น.................................

----------------------------

 

  1. ๑. คัดจากสมุดไทยดำเขียนเส้นหรดานหมายเลข ๑/๘ ซึ่งกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งมาให้กรมศิลปากร เมื่อ ๗ ก.ค. ๘๒

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ