พระราชสาส์นไปเมืองจีน ปีชวด จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๕๔

พระราชสาส์นไปเมืองจีน

ครั้งรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อปีชวด จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๕๔ พ.ศ. ๒๓๓๕

----------------------------

พระราชสาส์นสุพรรณบัฏ

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ปราบดาภิเษกตามบุราณราชประเพณีสืบมา มีพระราชรำพึงคิดถึงทางพระราชไมตรี สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ซึ่งมีมาแต่กาลก่อน จึงแต่งให้

พระสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพจนาพิจิตร ท่องสื่อใหญ่ ขุนพิพิธวาจา ปั้นสื่อ จำทูลพระสุพรรณบัฏ สุวรรณพระราชสาส์น เชิญเครื่องมงคลราชบรรณาการ พระราชสาส์นคำหับอักษรจีน ออกมาจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ตามขนบบุราณราชประเพณีสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าสืบมา ฯ

----------------------------

ขนาดแผ่นพระสุพรรณบัฏ มีอยู่ต่อพระราชสาส์นคำหับท้ายเล่มสมุดว่า

แผ่นพระสุพรรณบัฏ ยาว ๑๔ นิ้ว กว้าง ๗ นิ้ว หนัก ๑ ตำลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟื้อง ๒ อัฐ

กล่องทอง สูง ๗ นิ้วกึ่ง ใหญ่รอบ ๘ นิ้ว หนัก ๑ ตำลึง ๒ บาท ๑ สลึง ๔ อัฐ

ตุ้มทองหูถุง ๑๖ ใบ หนัก ๒ บาท ๒ อัฐ

เข้ากันหนัก ๓ ตำลึง ๓ บาท ๓ สลึง ๑ เฟื้อง ๘ อัฐ (๔ ตำลึง ?)

พระราชสาส์นคำหับ

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ปราบดาภิเษกตามบุราณราชประเพณีสืบมาแต่ก่อน คิดถึงทางพระราชไมตรีสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ซึ่งมีมาในกาลก่อน จึงแต่งให้

พระสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต ขุนพจนาพิมล ท่องสื่อ ขุนพิพิธวาจา ปั้นสื่อ จำทูลพระสุพรรณบัฏ สุวรรณพระราชสาส์น เชิญเครื่องมงคลราชบรรณาการ

ช้างพลาย ๑ ช้าง พัง ๑ รวม ๒ ช้าง

กฤษณาทอดน้ำจม ข้างหน้าหนัก ๒ ชั่ง ข้างในหนัก ๑ ชั่ง รวมหนัก ๓ ชั่ง

กรักขี ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

การบูน ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ชันปึก ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

ผลกะเบา ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

แก่นไม้มะเกลือ ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

นอระมาด ข้างหน้า ๖ ข้างใน ๓ รวม ๙ ยอด

ผลกะวาน ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

งาช้างข้างหน้า ๔ ลำหาบ ๑๒ กิ่ง หนัก ๓ หาบ ข้างใน ๔ ลำหาบ ๖ กิ่ง หนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมงาช้าง ๑๘ กิ่ง หนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

ดีปลี เอาพริกไทยแทน ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

อำพัน ข้างหน้าหนัก ๑ ชั่ง ข้างในหนัก ๘ ตำลึง รวมหนัก ๑ ชั่ง ๘ ตำลึง

พิมเสนเอก ข้างหน้าหนัก ๑ ชั่ง ข้างในหนัก ๘ ตำลึง รวมหนัก ๑ ชั่ง ๘ ตำลึง พิมเสนโท ข้างหน้าหนัก ๒ ชั่ง ข้างในหนัก ๑ ชั่ง รวมหนัก ๓ ชั่ง รวมหนักทั้งสิ้น ๔ ชั่ง ๘ ตำลึง

จันทน์ชมด ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

หางนกยูง ข้างหน้า ๑๐ หาง ข้างใน ๕ หาง รวม ๑๕ หาง

ปีกนก ข้างหน้า ๖๐๐ ข้างใน ๓๐๐ รวม ๙๐๐ ปีก

กากเพชรจันทบูรณ์ ข้างหน้าหนัก ๗ ตำลึง ข้างในหนัก ๓ ตำลึง รวม ๑๐ ตำลึง

เปลือกสีเสียด ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

เปลือกกานพลู เอาเปลือกสมุนแวงแทน ข้างหน้าหนัก ๑ หาบ ข้างในหนัก ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง

รง ข้างหน้าหนัก ๓ หาบ ข้างในหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่ง รวมหนัก ๔ หาบ ๕๐ ชั่ง

พรม ข้างหน้า ๒ ผืน ข้างใน ๑ ผืน รวม ๓ ผืน

ผ้าโมรีแดง ข้างหน้า ๑๐ ตรา ข้างใน ๕ ตรา รวม ๑๕ ตรา

ฝาง ข้างหน้าหนัก ๓๐ หาบ ข้างในหนัก ๑๕ หาบ รวมหนัก ๔๕ หาบ

ออกมาจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ตามบุราณราชประเพณี สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าสืบมาแต่ก่อน ถ้าและราชทูต อุปทูต ตรีทูต ข้าหลวงมีชื่อถึงแล้ว ขอให้สมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ ได้เห็นแก่ทางพระราชไมตรีและไมตรี จึงได้นำราชทูต อุปทูต ตรีทูต ข้าหลวงทั้งปวงเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่ สำเร็จแล้วอย่าให้ขาดทางพระราชไมตรี ให้ได้กลับจงสะดวก

พระราชสาส์นมา ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๔ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๕๔ ปีชวด จัตวาศก ฯ

----------------------------

 

  1. ๑. คัดจากสมุดไทยดำเขียนเส้นหรดาน หมายเลข ๑/๖ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เมื่อ ๗ ก.ค. ๘๒

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ