พระราชสาส์นพระเจ้าเกียเค่ง ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๖๐

พระราชสาส์นพระเจ้าเกียเค่ง

ตอบพระราชสาส์นรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์

มีไปเมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๖๐ พ.ศ. ๒๓๔๑

(แต่พระราชสาส์นปีมะเมียนี้ยังไม่พบ)

----------------------------

พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าเกียเค่ง มาถึงพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาผู้ใหญ่

ด้วย ณ เมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก พระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาแต่งให้พระสวัสดิสุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงรจนาพิมล ตรีทูต ขุนพิพิธวาจา ปั้นสื่อ ขุนพจนาพิจิตร ท่องสื่อ คุมเอาเครื่องราชบรรณาการออกไปจิ้มก้อง ด้วยระยะท่าทางไกลกันดารนัก อุตส่าห์ให้ทูตานุทูตออกมาจิ้มก้องนั้น ขอบพระทัยพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยานักหนา

บัดนี้ ได้ตอบแทนเป็นของ

ข้างหน้า

แพรกิ้ม ๘ ไม้
แพรกิมต้วน ๘ ไม้
แพรกิมแส ๘ ไม้
แพรโล่ต้วนสีต่างกัน ๘ ไม้
แพรแสสีต่างกัน ๑๒ ไม้
แพรต้วน ๑๘ ไม้
แพรโล่ ๑๘ ไม้
รวม ๘๐ ไม้

ข้างใน

แพรกิมต้วน ๔ ไม้
แพรกิมแส ๔ ไม้
แพรโล่ต้วน ๔ ไม้
แพรต้วนสีต่างกัน ๖ ไม้
แพรโล่ ๖ ไม้
รวม ๓๐ ไม้ (ไม่ถึงมีเพียง ๒๔ ไม้)
รวมทั้งข้างหน้าข้างในแพร ๑๑๐ ไม้

ให้พระสวัสดิ์สุนทรอภัย ราชทูต หลวงบวรเสน่หา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต คุมเข้ามา

พระราชสาส์นมา ณ วันเดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ำ เกียเค่ง ศักราช ๔ มะแม เอกศก ฯ

----------------------------

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ