ฉากที่ ๔ (พระเจ้าย่ายุท้าวพิชัยพิศณุกรให้ล้างพระลอ)

(ฉากในปราสาทท้าวพิชัยฯ ตัวละครท้าวพิชัยฯ ประทับอยู่กับพระมเหสีบนพระวรอาสน์มีพระสนมกำนัลเฝ้าพระบาท)

ร้องลำลาวกะแซ ๏ เมื่อนั้น ท้าวพิชัยพิศณุกรเกษมศรี ชื่นชมสมถวิลยินดี เล่าความตามที่เป็นมา ให้โฉมพระนางดาราวดี มเหสีทราบสิ้นกังขา กะการจะอภิเษกพระธิดา ตริตรึกปรึกษากันสำราญ ๚ ๔ คำ เจรจา (เล่าความตามเป็นมาให้พระมเหสีฟัง)

ร้องลำลาวแพนน้อย ๏ เมื่อนั้น พระนางดาราวดียอดสงสาร เห็นชอบตอบพระราชโองการ พระคิดอ่านทั้งนี้ดีนัก ลูกเราก็เป็นสาววิสุทธิชาติ์ พระลอราชก็เป็นจอมอาณาจักร์ เมื่อมีคู่สู่สมภิรมรัก สมศักดิ์เช่นนี้ดีสุดใจ ๚ ๔ คำ เจรจา

(เห็นชอบตามพระดำริ พระสนมกำนัล ก็พลอยกระซิบกระซาบชอบใจไปตามกัน พระเจ้าย่ากับสาวใช้ออก)

ร้องลำเขมรอมตุ๊ก ๏ เมื่อนั้น พระนางเฒ่าเจ้าย่าโกรธาใหญ่ พอแจ้งข้อเรื่องพระลอหน่อไห้ ลอบมาในวังสมพระเพื่อนแพง ดีเดือดเลือดทลั่งคลั่งอาฆาต พยาบาทบ่นเพ้อกะเย่อกะแหย่ง แล่นถลันหันล้มจมตะแคง พระพักตร์แดงดุด่าตาชัน เรียกสาวใช้ให้ประคองสองพาหา รีบมาดุ่มดึ่งทะลึ่งถลัน หอบเฮ่อฮ่ามากระทั่งบัลลังก์สุวรรณ ยังมิทันประทับแท่นก็แปร้นพ้อ ๚ ๖ คำ (หอบ)

ร้องลำลาวพวน ๏ ไฉนหนอใจคอขุนหลวงนี่ ปล่อยไพรีชั่วช้าฆ่าพระพ่อ ซ้ำดูถูกลูกเต้าเราเสียพอ เอาปราสาทเป็นหอทรลักษณ์ มันศัตรูงูร้ายเอาตายแน่ จงให้แล่ให้ฆ่าอย่าช้าหนัก ต้องแก้แค้นแทนบิดาสวามิภักดิ์ จึ่งจักสมควรมันลวนลาม ๚ ๔ คำ เจรจา (คลั่งโทโสยุยงต่างๆ)

ร้องลำลาวแพนน้อย ๏ เมื่อนั้น ท้าวพิชัยฟ้งระหัศก็ตรัสห้าม เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรจะวู่วาม ทำสิ่งใดให้งามจึ่งจะดี ถึงศัตรูแม้นทู้ษมาโทษ ควรหายโกรธปรองดองสองกรุงศรี ให้เย็นใจไพร่ฟ้าประชาชี จึ่งจะมีคนชมสมศักดิ์เรา ใช้เวรดับระงับชอบด้วยตอบเวร เห็นผิดเกณฑ์บัณฑิตคิดเขลาเขลา ควรสงบจะไปรบลูกไม่เอา พระแม่เจ้าก่อบาปหยาบคายนัก ลูกจะอภิเษกสองธิดา กับพระลอราชาให้สมศักดิ์ ควรปราณีประนอมพร้อมพรัก จึ่งจักสมประสงค์เป็นมงคล ๚ ๘ คำ เจรจา (ตามบทพระเจ้าย่าก็เถียงเพ้อๆ)

ร้องลำเขมรคางเหลือง ๏ เมื่อนั้น พระย่าเธอป้ำเป๋อเพ้อบ่น ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อคำก็จำจน สาละวนค้อนควักกะอักกะไอ หันไปทางนางดาราวดี ทำทีหุนหันหมั่นไส้ เห็นไม่รับสนับสนุนรุ่นพระทัย ฮึดฮัดสะบัดไปตำหนักทอง ๚ ๔ คำ เพลงเร็ว

(หันไปทูลยุครั้นท้าวพิชัยไม่อือออ เหลียวไปพะยักกับนางดาราวดีไม่เล่นด้วย ก็โกรธสะบัดพักตร์ค้อน รำเพลงเร็วพลางหอบ และฉุนและ เลยเข้าโรง)

(ปิดม่าน)

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ