ชุดที่ ๒ (ปู่เจ้ายกลูกลมและธงสามชาย)

(ฉากป่า มีศาลพระปู่เจ้าบนเขา)

(เสียงจักจั่นเรไรวังเวงป่าอยู่หริ่งๆ มีฝูงลิงค่างบ่างชะนีและคนป่าคะนองไพร ชาวดอนมายิงสัตว์หน้าศาล ปู่เจ้าบันดาลให้มีอันเป็น ต้องมาบนบวงจึ่งหายพากันกลับไป ปี่พาทย์ทำวา ปู่เจ้าออกประทับหน้าศาล)

ร้องลำลาวพุงขาว รับมะโหรี ๏ เมื่อนั้น พระโฉมตรูปู่เจ้าจอมเขาใหญ่ โปรดปราณีพี่น้องสองอ่อนไท้ เอาไม้เลี้ยงไม้ไผ่ไขว่ลูกลม เขียนพระลอวรลักษณ์สักไว้กลาง เขียนสองนางหน่วงชู้ชวนสู่สม ลงเลขยันต์มายาถมอาคม แล้วตบเรียกยางก้มลงบัดใจ ๚ ๔ คำ (ปี่พาทย์ทำรัว ต้นยางน้อมลงหาปู่เจ้า)

ร้องลำเขมรอกโครง รับมะโหรี ๏ พระปู่ผูกลูกลมผะสมเสน่ห์ เชิดเฉอยู่ยอดยางใหญ่ พอวางหัตถ์ยางก็ลัดขึ้นบัดใจ ลูกลมไกวริ้วริ้วปลิวกะพือ ๚ ๒ คำ (ปี่พาทย์ทำรัว)

ร้องลำเขมรอมตุก รับมะโหรี ๏ พระเอ๋ยพระปู่เจ้า ทราบเค้าคุณเสน่ห์จะเหหือ คงมีขรัวตัวครูมาสู้มือ ทำลายรื้อมนตราให้ซาเซียว จึงเอาธงสามชายรายยันต์ลง เขียนพระลอสองอนงค์กอดเกี้ยว เป่าตะเคียนสิบอ้อมให้ค้อมเคี้ยว (ต้นตะเคียนน้อมลงหาปู่) บัดเดี๋ยวผูกธงส่งขึ้นปลิว ๚ ๔ คำ (ปี่พาทย์ทำคุกพาทย์ ต้นตะเคียนลุกขึ้นตั้งธงปลิว)

ร้องลำเขมรคางเหลือง รับมะโหรี ๏ แสนอุบาย ชายชาญชำนาญเวท ไม่รอเดชเสน่ห์ธงลมส่งฉิว ทั้งลูกลมระดมเสน่ห์อยู่ริ้วๆ เหมือนดีดดักกวักนิ้วให้พลิ้วมา ลูกลมเซาปู่เจ้าบงธวัช ตบพระหัตถ์สำรวลสรวลร่า อิ่มเอิบกำเริบฤทธิ์วิทยา เรียกพระลอราชามาเหมือนปอง ๚ ๔ คำ

(คนตัดฟืนเดิรทางถูกพิษลูกลมกะเส็นกะสาย คลั่งเพ้อต่างๆ ด้วยฤทธิ์อาคมเสน่ห์ พระปู่ทอดพระเนตรเห็นทรงพระสรวล ช่วยเป่ามนตร์ปัดแถลงพิษจึ่งคลายคลั่ง)

(ปิดม่าน)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ