ภาคผนวก ๒. (ก) เรื่อง สร้างวัดราชบพิธ

เรื่องสร้างวัดราชบพิธฯ นั้น ตามประเพณีโบราณเมื่อผู้ใดสามารถตั้งวงศ์สกุลของตนได้ แม้เป็นแต่ชั้นคฤหบดีก็ย่อมสร้างวัดสำหรับสกุลขึ้นเป็นที่บำเพ็ญการกุศล และบรรจุอัฐิธาตุของสมาชิกในวงศ์สกุล จึงมีวัดที่ในเมืองสุโขทัยและในพระนครศรีอยุธยามากมายด้วย ประเพณีที่ว่านี้และเป็นคติถือกันมาว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสวยราชย์แล้วต้องสร้างวัดประจำรัชกาลทุกพระองค์ ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ วัดพระเชตุพน ฯ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดอรุณ ฯ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๒ วัดราชโอรสเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๓ และวัดราชประดิษฐ์ ฯ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ จึงได้สร้างวัดราชบพิธ ฯ ขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล ก่อฤกษ์ในปีมะเส็ง แต่ฉันจำไม่ได้ เห็นจะเป็นด้วยไม่ได้ไปตามเสด็จ มาจำได้แต่เมื่อแห่พระนิรันตรายไปวัดราชบพิธ ฯ เมื่อปีมะเมีย เพราะเป็นแห่ใหญ่มีกระบวนแปลก ๆ สนุกน่าดูมาก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ