โคลงกระทู้ ได้รางวัลในการประกวดสำนวน

๏ สุด ทวีเทวษเศร้า กำศรวญ
รู้ สึกจิตต์รำจวน จ่อไท้
สุด เชื่อว่าประชวร สวรรคต ควรฤๅ
ฤทธิ์ แพทย์พิเศษไซ้ สุดสิ้นในสยาม ฯ
๏ สุด ประเสริฐเลิศล้ำ ปรีชา ชาญเอย
คิด ทนุราษฎร์รัฐา เรียบร้อย
สุด กษัตริย์อยุธยา เทียมเทียบ พระฤๅ
คาด พระชนม์ยังน้อย ด่วนลี้โลกสวรรค์ ฯ
๏ สุด จะโดยเสด็จได้ ดังใจ
รู้ พระละโลกไป สู่ฟ้า
สุด แสนจะอาไลย ฝ่าพระ บาทนอ
ฤทธิ์ เลิศเจิดจบหล้า สุดเมื้อเมืองแมน ฯ
๏ สุด ด้าวโดยเสด็จได้ ดังจิตต์
คิด สละละชีวิต แด่ไท้
สุด ลำบากไป่บิด เบือนจาก พระนา
คาด แน่มโนไว้ ดั่งนี้โดยตรง ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ