บทดอกสร้อย ได้รางวัลในการประกวดสำนวน

๏ พร้อมเอ๋ยพร้อมพรั่ง แขกฝรั่งจีนจามสยามภาษา มอญญวนถ้วนทุกชาติมาดหมายมา น้อมวันทาบรมศพเจ้าภพไตร ด้วยจงรักภักดีสุจริต มิได้คิดมารยาสาไถย เดือนหนึ่งถึงสองครั้งตั้งหทัย โดยที่ได้กตัญญูทุกผู้เอย ฯ

๏ พร้อมเอ๋ยพร้อมกัน ในวันที่หนึ่งรวีที่สิบห้า ทั้งชายหญิงนุ่งห่มโขมพัสตรา ถือเทียนธูปบุบผาพวงมาลี ถวายบังคมบรมศพจอมธิราช ยังมหาปราสาทดุสิตศรี บ้างเศร้าจิตต์คิดถึงฝ่าธุลี ซบโศกีกรประนมก้มกราบเอย ฯ

๏ พร้อมเอ๋ยพร้อมพรัก ทั้งไตรจักร์หญิงชายหลายภาษา พากันไปเฝ้าพระโกษฐ์โชตนา น้อมวันทาด้วยจงรักความภักดี ระลึกพระคุณเคยได้อุ่นศิรเกล้า แสนโศกเศร้าทั่วเหล่าชาวกรุงศรี โอ้พระร่มโพธิ์ทองผ่องโสภี บ้างโศกีบ้างก็ร่ำรำพรรณเอย ฯ

๏ พร้อมเอ๋ยพร้อมเหล่า ทั่วข้าเฝ้าจัดบุบผามาถวาย ทั้งธูปแพเทียนแพแลเรียงราย ลงน้อมกายธิบดินทร์ปิ่นประชา หวังพระเดชปกเกศข้าพระบาท จิตต์หมายมาดกตัญญูชูบุบผา ชลีกรพร้อมอำมาตย์มาตยา แทบใต้ฝ่าลอองธุลีภูมีเอย ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ