“โคลงคำนมัสการ”

๏ หลวงสารปราเสริฐน้อย นามเดิม
คิดจัดจำแนกเติม ต่อตั้ง
ใดพร่องปราชเชิญเสริม แซมใส่ เทอญพ่อ
ต้นแต่นโมทั้ง หมู่ไม้เอกโท ๚ะ
๏ ระบิลระบอบนี้ นามสฤษดิ์
มูลบทบรรพกิจ ประกอบถ้อย
สำหรับฝึกสอนศิศย แรกเริ่ม เรียนฤๅ
จงพ่อหนูน้อยน้อย เล่าอ้ออ่านจำ
๏ เอกองค์ทรงภาคย์พ้น พรรณา
พระเบิกบงกชบาน คลี่คล้อย
ปวงสัตวเสพยนิทรา เตือนตื่น
สรวมบาทพระนั่นสร้อย เทริดเศียร ๚ะ
๏ ดวงเดียวโอภาษพ้น พันทิวา กรเฮย
บานเบิกบงกชคลา คลี่คล้อย
เตือนสัตว์สร่างนิทรา ใสผ่อง ภักตร์แฮ
บัวบาทเรณูสร้อย เทริดเกล้าเราเกษม
๏ ประนตบทเรศเบื้อง บัวบุษบ์
สมเด็จพระสัมพุทธ ภาคย์พ้น
จุฬาดิลกพิสุทธิ เทเวดร์
พระล่วงพระลับล้น โลกย์แล้วเลอเหลียว ๚ะ
๏ วาจีกายจิตรน้อม นมัสการ
พระสาศดุลยาจารย์ เจิดหล้า
ทรงพุทธิพิสุทธญาณ ยลจบ
ไพโรจเรืองรัตนเจ้า แจ่มพ้นพันแสง ๚ะ
๏ ไตรยพิธธรรมที่อ้าง เอาอรรถ มวญแฮ
ปฎิบัติบริยัดติ ยิ่งแก้ว
หนึ่งโลกุดรสรงสัตว ใสสร่าง
สามสิ่งสองมืดแผ้ว พ่างพื้นพันฉมา ๚ะ
๏ สี่ยุคแยกคู่ได้ อัษฎารย์
ตัดบ่วงเบญจพิธมาร มอดแล้ว
โดยเสด็จพระผู้บาน บุญบาป บี้นา
ลุศิวาไลยแพร้ว เพริศพร้อมศุขเกษม ๚ะ
๏ อุตมงค์โกเมศแม้น กุสุมาลย์
แสงเนตรส่องเสนอปาน ปทีปแก้ว
เสาวคนธ์คู่ใจบาน โอษฐเทียบ ธูปนา
บูชิตไตรยรัตนแพร้ว พรั่งพร้อมเอนทรีย์ ๚ะ
๏ อำนาจอันนอบน้อม ไตรยรัตน์
สรวมสร่างสรรพพิบัติ พิบากเศร้า
มงคลศิริพิพัฒน์ ภูลเพิ่ม ข้าแฮ
อานุภาพพระเกลี่ยเกล้า สบสิ้นสิ่งประสงค์ ๚ะ

๏ คำนมัสการย่อเพื่อให้ประสิทธิในการเรียน ๚ะ

๏ สุคะตะนะมัสดุ นะมัดถุสุคตัสสะ ๚ะ

๏ นโมโพธายะ สิธิรัสดุสิกขิตุม ๚ะ

๏ นโมพุทธายสิทธํ | า   ิ   ี   ึ   ื  ุ   ู ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เ แ ไ ใ โ เ า ำ |ะ ๚ะ

๏ นโมพุทธายสิทธํ อ อา อิ อี อึ อื อุ อู ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เอ แอ ไอ ใอ โอ เอา อำ อะ ๚ะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ