คำใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย

๏ อนึ่ง พึงให้รู้จักคำที่จะต้องใช้ ไม้ม้วน โดยกำหนดไว้ ๒๐ คำ ดังนี้ ๚ะ

ใฝ่ฝัน สมใจ ให้ทาน ภายใน ผ้าใหม่ สดใส ใครไปมา จะใคร่ได้ ยองใย สิ่งใด ของใช้ หลงใหล ใส่ใคล้ หญิงสใภ้ เปนใบ้ ภายใต้ ผู้ใหญ่ ท่างใกล้ มิใช่ ดอกแกมใบ

๏ คำใช้ไม้มลายในจินดามณี มีกำหนดว่า ๘๐ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะไม่สิ้นเชิง ควรจะกำหนดว่าคำนอกจากที่บังคับไม้ม้วน ๒๐ แล้วก็ควรใช้ไม้มลายสิ้น ๚ะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ