เดือน ๕ จุลศักราช ๑๒๕๙

วัน ๖ ๕ ค่ำ ปีวอกยังเป็นอัฐศก ๑๒๕๘

วันที่ ๒ เมษายน รัตนโกสินทร๒๙ศก ๑๑๖

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินรถพระที่นั่งไปประทับพลับพลายกท้องสนามหลวง ทอดพระเนตรการรื่นเริงของกรีฑาสโมสรมีการแข่งต่างๆเสร็จแล้ว พระยานรฤทธิราชหัชสภานายกของกรีฑาสโมสร นำสมาชิกเข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาททั่วแล้วอ่านคำ

  1. 1. พระยานรฤทธิ์ราชหัช (ทองดี โชติกเสถียร) ภายหลังเป็นพระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี เป็นสภานายกของกรีฑาสโมสรคนแรก

  2. 2. ต้นฉบับขาดหายไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ