วันที่ ๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ สยามินทร์

ที่ ๒๖/๕๐๙

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันที่ ๔ กันยายน รัตนโกสินทร๓๔ศก ๑๒๐

ถึง กรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดช

ด้วยหนังสือที่ ๒๓/๑๒๗๖ ลงวันวานนี้ ว่าด้วยคนทหารกรมมหาดเล็กมีน้อย ได้จัดผลัดเปลี่ยนประจำการแต่ ๒ ผลัด ต้องตรากตรำไม่เหมือนทหารราบอื่น ๆ จึงต้องกำหนดอายุเพียง ๔๐ ปีพ้นฉกรรจ์ บัดนี้คิดจะให้มีคนเพิ่มเติมขึ้น คือ อย่าง ๑ คิดจะคัดเลือกทหารกรมอื่นตามแต่จะสมัคร อีกอย่าง ๑ ว่าถ้าให้ยกคนกรมหนึ่งกรมใดนอกจากทหารมาสมทบได้จะมีคนเพิ่มขึ้น เมื่อมีทหารกรมมหาดเล็กมากขึ้นตามความคิดนี้แล้ว จะจัดเปลี่ยนเป็นเวร ๕ ผลัด มีกำหนดปลดฉกรรจ์อายุ ๕๐ ปี เป็นแบบเดียวกันทั่วไป จะเป็นการกวดขันสะดวกขึ้นนั้น ทราบแล้ว

การที่จะยกกรมอื่นมาในเวลานี้ยังไม่คิดเห็น อนุญาตให้จัดการเลือกคนทหารกรมอื่นดังเช่นที่ว่านั้นก่อน

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ