รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระเมตตาแก่ หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล เป็นเนืองนิตย์ เมื่อล้มป่วยลง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมอาการเป็นการส่วนพระองค์ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้ทรงห่วงใยสอบถามอาการอยู่เสมอ จนวาระสุดท้าย

ในวันที่หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล ถึงชีพิตักษัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานพวงมาลาวางที่โกศศพ ทั้งได้ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่ศพตลอดเป็นลำดับมา

ข้าพระพุทธเจ้า และครอบครัว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล

และบุตรธิดา

ขอเดชะฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ