พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพ หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล เป็นลำดับมา จนได้รับพระราชทานเพลิงในวาระนี้นั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล

และบุตรธิดา

ขอเดชะฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ