รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาแก่หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล นานัปการสุดจะพรรณนา เมื่อล้มป่วยลงได้ทรงพระกรุณาฯ ให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมอาการเป็นการส่วนพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งทรงมีพระเมตตาห่วงใยให้สอบถามอาการตลอดมา กับโปรดให้เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์นำดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ ไปพระราชทานเยี่ยมไม่เว้นแต่ละวันด้วย จนวาระสุดท้าย

ข้าพระพุทธเจ้า และครอบครัว ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล

และบุตรธิดา

ขอเดชะฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ