หางเปียนักปราชญ์

๏ ครั้งหนึ่งยังมีเมธี หางเปียยาวรี
เป็นที่รำคาญดาลใจ
๏ ยิ่งคิดยิ่งข้องหมองใน นี่หางอะไร
ติดสอยห้อยอยู่แต่หลัง
๏ ยิ่งคิดยิ่งวุ่นฉุนจัง สาบานดังดัง
จะย้ายไปพักตร์สักครา
๏ ไม่ยอมให้กลิ้งไปมา เบื้องหลังเกศา
ให้ขุ่นวุ่นวายในใจ
๏ แกคิดคิดมาคิดไป ด้วยปัญญาไว
จึงว่า “ข้าได้หนทาง
๏ ด้วยฉุนจะหมุนให้หาง ย้ายที่” ว่าพลาง
แกหมุนหมุนไปรอบตัว
๏ หมุนซ้ายหมุนขวาน่ากลัว หูตามืดมัว
เมธาอุตส่าห์หมุนเวียน
๏ แต่ผลไม่ดลสมเพียร หางคงติดเศียร
เบื้องหลังเหมือนดังเคยมา
๏ แกเปลี่ยนเวียนซ้ายไปขวา ไปรอบกายา
ไปหน้ามาหลังวุ่นวาย
๏ หางเปียก็คงติดกาย ดังเคยไม่คลาย
ไม่คลาดขาดเคลื่อนสมประสงค์
๏ ถึงจิตต์คิดคั้นมั่นคง เพียงไม่คลายลง
หางคงต่อหลังดังเดิม
๏ ฝังนิ่งยิ่งทึ้งดึงเหิม กะชากลากเสริม
หางดื้อคงซื่อต่อหลัง
๏ ห้อยเฟื้อยเลื้อยไหลไม่ฟัง ติดแน่นแฟ้นดัง
เมื่อแรกไม่แปลกถิ่นฐาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ