สวยจริงสวยจังหนูหนังสือจ๋า

วิชชุมาลาฉันท์ ๘
๏ สวยจริงสวยจัง หนู-“หนังสือ” จ๋า
ไปไหนกันมา เป็นทิวเป็นแถว?
ลำนำทำนอง นำร้องรู้แนว
นับเป็นกลแกว เกี่ยวการเรียนสอน ฯ
๏ เอาความงามสวย เทียบด้วยเด็กสาว
ร่างรุ่นรุ่นคราว เอี่ยมอ่าองค์อร
เช้าเช้าเจ้าต่าง เยื้องย่างยาตรจร
“มอรฺนิ่งวอลฺค” ตอน- สายสู้ศึกษา ฯ
๏ บ่ายบ่ายผายผัน พากันกลับบ้าน
เย็นเย็นเป็นกาล เดินเล่นลานตา
หล่อนต่างแต่งกาย เฉิดฉายหรูหรา
เรียงเรียงเคียงคลา คลอไคลใครแล ฯ
๏ ย่อมพลันบรรเทิง จิตต์เริงรมย์รัก
เอ็นดูหนูนัก นึกเปรียบเทียบแปล
“นางสาว”-กล่าวคือ “หนังสือ”-เปิดแบ
ดูด้วยดวงแด ตรองหลักอักษร ฯ
๏ วางเรียงเคียงกัน เป็นหลั่นลำดับ
บรรทัดถัดนับ เนื่องไปเป็นตอน
เป็นราวเป็นเรื่อง เป็นเครื่องแน่นอน
เนิ่นช้าถาวร อยู่นั้นนั่นฤๅ? ฯ
๏ รูปลักษณ์อักษร เหมือนหล่อนนางสาว
เดินแถวแนวยาว ยลในหนังสือ
สำหรับกับเด็ก ชั้นเล็กเล็กคือ
ชวนติดตาหรือ จูงใจให้จำ ฯ
๏ สูงต่ำสัมผัสส์ ซึ่งฟัดเสียงฟาด
เป็นบทเป็นบาท ทำนองลำนำ
อยู่ดีอยู่ดอก โดยออกแบบทำ
ให้เด็กได้คำ ร้องเร้าเล่าเรียน ฯ
๏ แต่ควรส่วนเรา คนเข้าขีดวัย
นักเรียนรุ่นใหญ่ น่านึกแนบเนียน
ยิ่งกว่าว่านั่น ในอันจักเขียน-
หนังสือฤๅเพียร พิมพ์อย่างวางเรียง ฯ
๏ ต้องเห็นเป็นแถว แน่แน่วแล้วแต่
มือคนเขียนแล พวกโรงพิมพ์เรียง
บางเล่มเต็มไป อ่านได้ ไม่เถียง
รู้แน่แต่เพียง เป็นแผ่นหนังสือ ฯ
๏ หมายเอาเท่านั้น เข้าชั้นเข้าเชิง
เช่นเพลงเพลินเริง เราเด็ก, ดั่งฤๅ
เราหนุ่มคุ้มใหญ่ จักได้คุณคือ-
จากการอ่านหรือ จากกิจคิดเขียน ฯ
๏ หนังสือชื่อว่า ดีกว่านั้นคือ
ต้องเป็นหนังสือ เรียงแถวแล้วเรียน
อ่านรู้ดูไป เข้าใจไป่เวียน
ไป่วนจนเศียร- หมุนไม่ได้ความ ฯ
๏ ต้องมีชีวิต มีจิตต์มีใจ
โน้มนำทำให้ หวั่นไหวไปตาม
ตาหูรู้หมด ปรากฏงดงาม
เป็นภาพพจน์ยาม ยลอ่านอักษร ฯ
๏ “ต้องไม่ให้ตาย” ข้อหมายท้ายสุด
ให้เพียรเขียนขุด ขึ้นแลแน่นอน
เข้านั้นชั้นเยี่ยม เกียรติเปี่ยมเป็นพร
เลิศเทอดถาวร ว่านักหนังสือ ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ