คำอุททิศ

๏ แม่เลี้ยงลูกลูกด้วย ดวงใจ แม่นา
ผะดุงจวบเจริญวัย เติบกล้า
รักลูกผูกหฤทัย ถนอมกล่อม เกลี้ยงแฮ
ดึกดื่นค่ำคืนถ้า ลูกไข้คอยระวัง ฯ
๏ มากทั้งหมอมดแม้ หยูกยา
ลูกป่วยแม่รักษา สุดสู้
อมยาพ่นฝนหา ทำทุก อย่างนอ
โตหน่อยค่อยรอบรู้ เร่งเร้าศึกษา
๏ ก. กา ก. ไก่ได้ โดยมือ แม่นา
นับแน่แท้แม่คือ คุรุต้น
ตั้งใจใฝ่ฝึกปรือ ปลูกประโยชน์ ยิ่งแฮ
สารพัตรหัดลูกพ้น พร่ำถ้อยคำพะนอ ฯ
๏ สิ้นพ่อลูกลูกล้วน ยังเยาว์
ลูกเล็กเพิ่งเริ่มเนาว์ โลกนี้
ลูกใหญ่ไป่ทันเบา แบ่งอก แม่เอย
แสนยากบากกว่ากี้ ก่อนพ้นเพียรขาน ฯ
๏ แม่มานมานะเลี้ยง ลูกมา
ยี่สิบสองพรรษา สุขน้อย
ลูกห้าแม่เดียวพา ผ่านโขด เข็ญแฮ
ยังไป่ทันชื่นช้อย แม่นั้นพลันหนี ฯ
๏ มีทุกข์ใดเทียบได้ ดั่งทุกข์ นี้นา
กำสรดบดบังสุข เสื่อมสิ้น
มากสมัยไม่เสมอยุค วิโยคยิ่ง นี้นอ
เย็นเยียบเฉียบอกดิ้น แด่วด้วยกำสรวล ฯ
๏ เชิญมวลเทเวศร์ไท้ ทุกสถาน สถิตเฮย
ขอจุ่งอภิบาล แม่ให้
สบสุขเกษมสานต์ สำเร็จ ประสงค์แฮ
ไร้ทุกข์เทวษได้ สถิตด้าวแดนสรวง ฯ
นายประคุณ วรรธนะสาร นายประพัฒน์ วรรธนะสาร
นายพันธุ์ไทย วรรธนะสาร นายชัชวาลย์ วรรธนะสาร
นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร บุตร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ